Změníme Váš pohled na finanční konsolidaci a CPM

a pokryjeme celý reportovací cyklus

Nastavíme pravidelný přenos dat z vašich zdrojových systémů nebo manuálně obsluhované konsolidační balíčky. Konsolidační týmy obohatí účetní data o lokální a skupinové manuální adjustmenty.

Zpracování a uložení dat do DWH probíhá na denní bázi. Předkonfigurace pokrývá intercompany rekonciliaci, automatizaci většiny IFRS konsolidačních úprav a standardní sadu disclosures. Součástí je plánování a forecasting.

Reporty a vizualizace může jednoduše vytvářet, udržovat a sdílet controllingový tým zákazníka. Každý uživatel má přesně nastavené role a přístupová práva ke společnostem, reportům a konkrétním datům.

CTP Group

největší developer v oblasti logistiky ve Střední a Východní Evropě

 • Rozsáhlé řešení, lokální finanční reporting (+350 reportovaných společností, stovky uživatelů)
 • Intercompany rekonciliace
 • IFRS finanční konsolidace
 • Automatizace všech obvyklých konsolidačních úprav
 • Automatizace příchodů, odchodů a restrukturalizací (fúze, štěpení)
 • Další manažerské reportovací dimenze: Cost type, project, budget code
 • Více než 10 nezávislých konsolidačních okruhů
 • Přílohové tabulky (disclosures) v rozsahu odpovídajícím požadavkům skupiny
 • Kromě konsolidace se zpracovávají další ucelené oblasti:
 • Budget Construction, OPEX, Overhead
 • Workflow monitor
 • Konsolidovaný report otevřených pozic podle splatností
 • Pipeline reporting
 • Revenue reporting, sledování efektivity pronajímaných prostor
 • CRM
 • Komplexní řízení přístupových rolí a práv k modulům, společnostem, reportům a datům
Chcete podobné řešení?

Fortuna Group

Expandující nadnárodní loterijní skupina (40+ společností)

 • Intercompany rekonciliace
 • IFRS finanční konsolidace
 • Základní rozsah automatických konsolidačních úprav
 • Prostředí pro vstup manuálních adjustmentů
 • Budgeting, forecasting, porovnání scénářů ACT, PY a BUD, vyhodnocování odchylek
 • On-line reporty P&L, BS, CAPEX pro všechny úrovně konsolidace / subkonsolidace
 • KPI vizualizace vývoje
 • Skupinové cash flow
 • Automatické generování rozsáhlých sad hardcopy reportů po společnostech / regionech
 • Komplexní forecasting na úrovni BAU a SI v kontextu reportovacích dimenzí
Chcete podobné řešení?

Colt CZGroup

Přední výrobce střelných zbraní a taktického příslušenství

 • Intercompany rekonciliace
 • Finanční konsolidace dle IFRS a GAAP
 • Integrace heterogenních lokálních ERP systémů, mj. Infor, Epicor, SAP HANA
 • Více nezávislých konsolidačních okruhů včetně subkonsolidace skupiny Colt (USA, Canada)
 • Lokální prezentace 30+ společností
 • Automatizace většiny obvyklých konsolidačních úprav včetně ošetření úprav souvisejících s dynamikou skupiny
 • Prostředí pro vstup manuálních adjustmentů
 • On-line reporty P&L, BS pro všechny úrovně konsolidace / subkonsolidace
 • Přílohové tabulky
Chcete podobné řešení?

POS Media Group

Evropský leader v oblasti maloobchodních médií

 • Lokální prezentace 10+ společností
 • Prostředí pro vstup manuálních adjustmentů
 • Intercompany rekonciliace
 • Finanční konsolidace s automatizací většiny standardních konsolidačních úprav
 • On-line reporty P&L, BS
Chcete podobné řešení?

BioVendor Group

Vývoj diagnostických přístrojů a technologií laboratorní automatizaci

 • Intercompany rekonciliace
 • Finanční konsolidace expandující nadnárodní skupiny 15+ společností
 • Integrace heterogenních lokálních ERP systémů, mj. Helios Green, Proluc, Sage, Pohoda
 • Lokální prezentace 15+ společností
 • Automatizace většiny obvyklých automatických konsolidačních úprav včetně ošetření úprav souvisejících s dynamikou skupiny
 • Prostředí pro vstup manuálních adjustmentů
 • On-line reporty P&L, BS pro všechny úrovně konsolidace / subkonsolidace
 • Přílohové tabulky
Chcete podobné řešení?

CloverDX

Jeden z předních poskytovatelů ETL nástroje na globálním trhu

 • Automatizace finanční konsolidace skupiny (region EU + US)
 • Statutární konsolidace dle českých účetních standardů se zohledněním základních konsolidačních úprav
 • Manažerská konsolidace dle IFRS se zohledněním standardních konsolidačních úprav
 • Lokální prezentace 4 společností
 • Normalizace rozeznání výnosů z časového rozlišení
 • Prostředí pro vstup manuálních adjustmentů
 • On-line reporty P&L, BS
Chcete podobné řešení?

Grant Thornton CZ

Česká pobočka globální sítě poradenských firem

 • Vyšší desítky uživatelů napříč organizační strukturou
 • Pokročilé řízení přístupových práv a rolí
 • Individuální a společná prezentace výsledků jednotlivých společnost
 • Skupinový manažerský reporting (vyhodnocení zakázek dle odpovědností)
 • Individuální a skupinový ageing podle partnerů a odpovědností
 • Budgeting & forecasting
Chcete podobné řešení?

ACT Media Group

Mezinárodní skupina zaměřená na oblast médií, reklamy a marketingu

 • Lokální reporting 5 společností
 • Prostředí pro vstup manuálních adjustmentů
 • Intercompany rekonciliace
 • Automatizace finanční konsolidace se zohledněním většiny běžných konsolidačních úprav
 • On-line reporty P&L, BS
Chcete podobné řešení?

Vytváříme nový standard
Corporate Performance Management

Vždy aktuální
a on-line

Snižujeme sezónní vytížení konsolidačních týmů a auditorů. Systém je připraven většinu výstupů poskytovat průběžně. On-line napojení na zdrojové systémy umožňuje aktualizaci rekonciliačních a konsolidačních reportů na denní bázi nebo na vyžádání

Manažerský controlling

Veškeré výstupy mohou být na úrovni lokálních společností i v konsolidaci obohaceny o controllingové rozměry typu cost center, project, budget code atd.

Budgeting a Forecasting

Aplikace nabízí vlastní do DWH plně integrované plánování a forecasting se zohledněním přístupových práv. V případě požadavků můžeme napojit i plánovací nástroje třetích stran

Zobrazit další klienty
Skrýt další klienty

Základní komponenty

Intercompany rekonciliace

 • Centrální monitoring všech IC vztahů
 • Každá lokální společnost může na denní bázi sledovat všechny své IC vztahy a protistrany
 • Uživatelské nastavení rekonciliačních skupin
 • Nastavení individuálních prahů pro tvorbu rekonciliačních adjustmentů
 • Dashboard pro monitoring procesu odsouhlasení a nevyrovnaných IC vztahů

Konsolidované reporty

 • Vychází z lokálních účetních transakcí hlavní knihy
 • Na úrovni lokálních společností není nutné udržovat jednotné číselníky, stačí definovat jednoznačný mapping do skupinových struktur (minimálně v dimenzích CoA, IC partneři)
 • On-line webové formuláře pro vstup manuálních konsolidačních úprav na úrovni lokální a centrální
 • Možnost založení většího množství na sobě nezávislých konsolidačních okruhů (definovaných výčtem reportovaných společností s platností od/do)  pro nejrůznější statutární a manažerské prezentace

Přílohové tabulky (Disclosures)

 • Předkonfigurace obsahuje standardní pohybové a stavové přílohové tabulky (založené na analýze řádků reportů nebo účtů v kontextu druhu pohybu nebo rozkladu stavu) s možností uživatelské definice / modifikace, např:
 • PPE
 • Investment property
 • Derivatives
 • Shares
 • IC loans / movement schedule

Klíčové vlastnosti

 • Pokročilý nástroj kategorie corporate performance management
 • Předkonfigurace podporuje automatizaci většiny běžných konsolidačních úprav a procesů
 • Prezentace probíhá formou reportů, nativních grafů, dashboardů nebo na míru připravených vizualizací
 • Tvorbu a distribuci reportů a dashboardů zvládne controllingový tým zákazníka
 • Součástí řešení je i finanční plánování a forecasting
 • Systém lze snadno rozšířit a využít i pro specifické potřeby lokálního controllingu a reportingu
 • V případě zájmu lze automatizovat i další procesy dle specifických požadavků zákazníka
 • Podporujeme národní prostředí / jazykové mutace / s možností lokalizace aplikace i reportů
 • Napříč lokálními společnostmi není nutné sjednocovat zdrojové systémy, číselníky ani účetní osnovy
 • Úspěšné zprovoznění předpokládá na straně zákazníka splnění standardních požadavků na kvalitu dat
 • Řešení poskytujeme zákazníkům formou cloudové služby DWHaaS
 • Pro většinu lokálních společností je nastavena automatická akvizice dat s pravidelnou aktualizací nebo na vyžádání
 • Data vybraných společností lze dočasně nebo trvale vkládat i dávkově nebo prostřednictvím on-line nebo off-line formulářů (upload pack)
 • Řešení kompletně pokrývá celý reportovací cyklus od sběru dat přes zpracování, uložení do DWH a prezentaci
 • Aplikace pokrývá i master data management / MDM (pro správu a údržbu business pravidel a číselníků a specifické úlohy vyžadující aplikační logiku)
 • Řešení je otevřené, s možností dalšího rozvoje, včetně akvizice dat, ETL, definice a administrace
 • Předpokladem úspěšné realizace je zpřístupnění zdrojových systémů (DB / API) a výhodou součinnost při nastavení akvizice dat
 • Pokročilé řízení přístupových práv formou definovaných rolí na úrovni společností, reportů a dat
 • Autentifikace uživatele probíhá na bázi jméno a heslo. Aplikace podporuje SSO i OTP nebo dvojfázové ověření
 • Podporujeme synchronizaci s Active Directory
 • Součástí administrace je i monitoring a podrobné logování procesu zpracování dat s možností nastavení nejrůznějších forem notifikací
 • IT bezpečnost - po dohodě předložíme informace k IT bezpečnosti, provozu helpdesku, řízení vývoje aplikace a prohlášení společnosti Deloitte o provedeném posouzení IT bezpečnosti

Řešení s vysokou přidanou hodnotou
poskytujeme společně s partnery

Zobrazit další partnery

Vyzkoušejte nový pohled
na finanční konsolidaci…

Máte zájem o prezentaci, cenovou nabídku nebo přístup k demoverzi?

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 - 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197204.